Jelentkezzen már, aki érti, miről beszél a polgármester, mert én egy szavát sem értem!

Rémhírek terjednek a TESCO beruházással kapcsolatban – állítja Nagy János, mégsem sikerült a TESCO kamionforgalmára vonatkozó konkrét kérdésre a rémhíreket eloszlató konkrét választ adnia az augusztus 21-i Közmeghallgatáson. Ugyanakkor a TESCO-val kapcsolatos, a felszólalók által megfogalmazott aggodalmakat riogatásnak minősítette.

Nem az lenne a legegyszerűbb, ha elárulná végre, mit tartalmaz az útkapcsolatokra vonatkozó engedélyezési dokumentáció?

Nem az lenne a dolga, hogy hitelesen tájékoztassa a lakosságot, és felkészítsen bennünket a méreteit tekintve is nyugtalanító TESCO raktár előre látható hatásaira?

Mintha fordítva ülnének egyesek a lovon.

  • Kutakodnunk kell valami után, amit jogunk van tudni.
  • Ha nem jutunk a legfrissebb és leghitelesebb adatok nyomára, és csak a kezdő tervezési fázis (azaz a teljes beruházási területre érvényes Szabályozási Terv módosítás) adatai állnak rendelkezésünkre, rémhírterjesztéssel vádolnak meg.
  • Aki birtokában van az infónak, amire az egész város éhezik, ül rajta, eltitkolja. Valójában visszaél a pozíciójával, és az infók visszatartását fegyverként használja azok ellen, akik igyekszenek a lakosságot tájékoztatni a polgármester helyett.
  • Ugyanakkor mi készséggel reménykedjünk vele együtt, és tapsoljuk meg azért, amit a sáméhegyi M0 csomópont megépítésének érdekében tett, jelesül, hogy írt egy levelet az ÉKM-nek, amire kapott egy feltételesen feltételes választ, mely után, és az ominózus kormányhatározat után, ami szerint ennek a csomópontnak a megépítésére 2027-ig nem lesz pénz, a legtöbb, amit tehet, hogy optimista (vagy optimális :)))), és reménykedik.

Összegzés:

  • A TESCO logisztikai központjának a Szabályozási Terv 2021-es módosítása adott zöld utat.
  • Szigetszentmiklós közlekedési problémáit nem lett volna szabad tetézni egy logisztikai fejlesztéssel anélkül, hogy az új M0 csomópont megépítésére vonatkozóan garanciát kapott volna a város.
  • A minisztérium levele arról, hogy ha a források rendelkezésre állnak, az állam megépíti a csomópontot, gyakorlatilag semmis, hiszen az azóta született kormányhatározatban, mely a 2027-ig kivitelezésre kerülő 24 közúti fejlesztést tartalmazza, nincs ott a 24 között a mi M0 fejlesztésünk.
  • TESCO tehát 2024 decemberétől lesz.
  • Az új M0 csomópont 2028. január 1. előtt nem épül meg, hacsak el nem árasztanak bennünket a feltétel nélküli EU-s források.
  • De mindenki nyugodjon meg, mert nem Durrbele Bumm módjára hozott döntést a képviselő-testület.
Jelentkezzen már, aki érti, miről beszél a polgármester, mert én egy szavát sem értem!